Περικοπές 465 θέσεων εργασίας στην Air France

Μέσω προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης θα γίνουν οι μειώσεις των θέσεων εργασίας