Στρατιωτικές προκλήσεις των ΗΠΑ και των λακέδων της κατά της Β. Κορέας

ΗΠΑ, Ν. Κορέα και Ιαπωνία διαμορφώνουν σκηνικό πολέμου