Περικοπή ύλης Γ’ Λυκείου: Μπάλωμα σε τρύπιο παντελόνι…

Εξεταστέα ύλη