Ένα χρόνο μετά την πανδημία η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί τις ολέθριες συνέπειες της πολιτικής της

Τραγική κατάσταση σε όλους τους τομείς