Μουσείο Μπενάκη: «Οι Δρόμοι της Αραβίας – Αρχαιολογικοί Θησαυροί από τη Σαουδική Αραβία»

Έκθεση