Η σοσιαλδημοκρατία της Σουηδίας πρόθυμη για «μεγάλο συνασπισμό» χωρίς τους νεοφασίστες

Η Μ. Άντερσεν προσφέρει χείρα βοηθείας