ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ