Κολομβία: Εκλογική επιτυχία της «Ιστορικής Σύμφωνίας»

Επόμενος σημαντικός σταθμόςοι προεδρικές εκλογές