Μ-Λ ΚΚΕ: Όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Λυκαίο Όρος!

Κόντρα στην πολιτιστική – ιστορική αλλοίωση της περιοχής μας και στην περιβαλλοντική καταστροφή