Αλλεπαλληλες κινητοποιήσεις των εργαζομένων της ΜΟΔ

Απάντηση στην παρελκυστική τακτική της κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης Γεωργιάδη