Περικοπές στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο

Περικόπτεται το επίδομα από 15.312 υπαλλήλους