Αιτία πολέμου η μετατροπή του Αττικού νοσοκομείου σε ιδιωτικοποιημένο, εμπορευματοποιημένο και επιχειρηματικό ίδρυμα

Γ΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας