Ιταλία: 110 μέρες απεργία των εργαζομένων της Texprint για τις δωδεκάωρες βάρδιες την ημέρα για επτά ημέρες την εβδομάδα

Ιταλία