Εφτακόσια παιδιά μολυσμένα με τον HΙV στο Πακιστάν

Τα περισσότερα από τα παιδιά μολύνθηκαν από βελόνες που είχαν ξανά χρησιμοποιηθεί