Ένταση στο Υπουργείο Παιδείας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας: Όχι στο προσοντολόγιο