Μίλησε ο Άμβωνας: Για το άρθρο του Χαριτόπουλου για τον ΕΛΑΣ και τον ΔΣΕ

Χωρίς ΕΛΑΣ δεν θα υπήρχε ΔΣΕ, χωρίς ΚΚΕ δεν θα υπήρχε ΕΛΑΣ.