Οδηγός μαρξιστικής αυτομόρφωσης

Η εποχή μας, εποχή του ιμπεριαλισμού και της προλεταριακής  επανάστασης, παίρνει όλο και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά.