Στις πανελλαδικές των θαυμάτων: Υποψήφια με 21.383 αποκλείστηκε από Σχολή που μέχρι και το 2020 δεν ξεπερνούσε τα 8.500 μόρια

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής