Το ΥΠΑΙΘ βάζει από το «παράθυρο» την τυποποιημένη αξιολόγηση για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα