Αχέντ Ταμίμι – “Είμαστε κληρονόμοι της Κατοχής, αλλά και της Επανάστασης”

Παλαιστίνη