Τεχνολογίες πληροφορικής και κατακερματισμός της γνώσης: Δεν υπάρχει τεχνικό μέσο που να μπορεί να υποκαταστήσει αυτή την παιδαγωγική σχέση

Για τη διαφορά μεταξύ πληροφορίας και γνώσης