Τα χωριά που έκαψαν οι Γερμανοί με τους ντόπιους συνεργάτες τους

Το μαύρο χρονικό των γερμανικών ανοσιουργημάτων κατά την ελληνική Κατοχή