Ο εμβολιασμός είναι ανάγκη και δικαίωμα όχι πεδίο προνομίων και ποινών

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου “Αττικόν”