Η αθέατη πλευρά της σχολικής αίθουσας, του Χρήστου Κυργιάκη

«Τελικά το επάγγελμά μας είναι ευλογημένο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση χαρά νιώθω.»