«Ελπίζουμε η ιερά σύνοδος να λάβει τη σωστή απόφαση…»

Σχολιάζοντας κορονοϊκά