Ομόφωνο ψήφισμα Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το νομοσχέδιο Κεραμέως

“Θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τη δημοκρατία, την αξιοκρατία, το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή ελευθερία, το δημόσιο ανοιχτό πανεπιστήμιο”