Για τη σχέση εθνικού-διεθνικού: “Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη λευτεριά”

Γιώργος Αλεξάτος