Δεν είναι «λάθη»! Είναι η ζωή και η εργασία μας! Τέρμα στον εμπαιγμό του προσοντολογίου των απολύσεων και των αποκλεισμών!

Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών