Πίσω από τα πανηγύρια της Κυβέρνησης για τη “μείωση της ανεργίας”

Με αφορμή τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία