Ποιοι πραγματικά είναι οι ξένοι σύμβουλοι της ελληνικής κυβέρνησης: Το σκοτεινό παρελθόν τους

Το σκοτεινό παρελθόν της εταιρείας δημοσίων σχέσεων που συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση