Διαγράψτε τα mail της ντροπής για “αξιολόγηση” – «Ίνα συντρίψωμεν αυτούς ως σκεύη Κεραμέως»!

Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ “υπό αποχώρηση” ακόμα και τη Μεγάλη Εβδομάδα «σταυρώνουν» τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο!