Με τον Άρη καθώς περνούσαμε τη Ρούμελη

Βελουχιώτης