Ένα τσιγάρο δρόμος είναι από ‘δω ως την παρακμή των Τούρκων, που λέει και ο εθνικός μας φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος!

Στέλιος Ράμφος