Τα θύματα των ΗΠΑ δύο δεκαετιών «πολέμου κατά της τρομοκρατίας»

Εκτοπίστηκαν άνθρωποι, που ισοδυναμούν με ολόκληρο τον πληθυσμό του Καναδά