Κόβουν το ρεύμα και βγάζουν σε πλειστηριασμό το σπίτι σε μονογονεϊκή οικογένεια με διαβητικό παιδί!

Καταγγελία του Συλλόγου Νέων Ελλήνων Διαβητικών