Περιβαλλοντοκτόνος νόμος, με τη σφραγίδα της ΕΕ και του ΣΕΒ

Η κυβέρνηση βιάζεται να υλοποιήσει τις εντολές της ΕΕ και τις προεκλογικές υποσχέσεις στο ντόπιο και στο ξένο κεφάλαιο