Το Σουδάν, οι Παχλεβί και ο μακρύς δρόμος του αραβομουσουλμανικού κόσμου

Πάνω που αρχίσαμε να έχουμε καλές ειδήσεις από τον αραβομουσουλμανικό κόσμο, ήρθαν δύο άλλες να μας δείξουν πόσο μακρύς είναι ακόμα ο δρόμος