Στημένες αγωγές και συνθήκες “ομερτά” σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

Καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης