Σχετικά με «Ορισμένα συμπεράσματα» για το ΠΑΣΟΚ και τη «στρατηγική» του ΚΚΕ τις δεκαετίες ’70 – ’80

Η νέα «στρατηγική» του ΚΚΕ 30 χρόνια από τη διάλυση της ΕΣΣΔ