Γκυστάβ Κουρμπέ, ο ζωγράφος της παρισινής κομμούνας

Γκυστάβ Κουρμπέ