Καρλ Μαρξ, Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Εισαγωγή

Σε ένα στάδιο της ανάπτυξης, οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται σε σύγκρουση με τις υφιστάμενες παραγωγικές σχέσεις, οπότε αρχίζει μια εποχή κοινωνικής επανάστασης