Ιράκ: Ο πρόεδρος Σάλεχ παραιτείται, αρνούμενος να διορίσει πρωθυπουργό τον φιλοϊρανό κυβερνήτη της Βασόρας

Παραπέμπει στη βουλή την απόφαση ορισμού πρωθυπουργού