Σκανδαλώδης αναπαραγωγή του ίδιου έργου: Μόνος στόχος της ανακυκλούμενης σκανδαλολογίας η μέγιστη δυνατή συγκάλυψη των πραγματικών σκανδάλων

Παπαγγελόπουλος – Novartis