Παιδαγωγοί ή σύγχρονοι σκλάβοι;

Η πραγματικότητα για το ωράριο και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και ΕΕ