Πατριώτες, ο στόλος!

Η ιδιωτικοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων.