Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Nord Stream 2

Nord Stream 2