Έργο της κυβέρνησης η οδυνηρή εξέλιξη της πανδημίας και η κατεδάφιση του ΕΣΥ -Κηρύσσουν τη λήξη και ανανεώνουν τις αναστολές!

Η Ελλάδα σε τραγική θέση!