Παραδίδει στους ιδιώτες τις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης – Αντιδράσεις των εργαζομένων

Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών προωθεί η κυβέρνηση