Σε ξένες στράτες (αφιερωμένο στα παιδιά της ανάγκης)

Ξενιτιά