Το ξένο αφεντικό (Πάιατ) προς τους ντόπιους υποτακτικούς του: «Δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί»

Να μπει όριο τέλους «σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί»